prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

kandydat na Rektora Politechniki Łódzkiej

Szanowni Pracownicy, Studenci i Doktoranci Politechniki Łódzkiej,

Politechnika Łódzka to wyjątkowe miejsce pracy, rozwoju i studiowania. Jej 75-letnia historia ukształtowała fundamenty do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych i realizacji procesu kształcenia na najwyższym poziomie. Praca w instytucji o tak bogatej tradycji to zaszczyt i odpowiedzialność za wspólne dobro. Jestem przekonany, że nasza Uczelnia ma ogromny potencjał do rozwoju. Jako absolwent i wieloletni pracownik traktuję Politechnikę Łódzką jako drugi dom.

W poczuciu odpowiedzialności za naszą Alma Mater podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję Rektora Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z moją stroną internetową, gdzie prezentuję wizję na funkcjonowanie Uczelni, najważniejsze cele na najbliższe 4 lata oraz wyzwania, które stoją przed całą naszą społecznością akademicką. Prezentuję również swój życiorys oraz dorobek naukowy.

Przed nami wiele wyzwań, ale wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie im sprostać. Tylko dobra współpraca wspólnoty akademickiej pozwoli nam iść razem ku lepszej przyszłości.

List do wspólnoty akademickiej Politechniki Łódzkiej

W tym szczególnie trudnym okresie podjąłem decyzję o kandydowaniu na Rektora naszej Uczelni w kadencji 2020-2024. Jestem w pełni świadomy odpowiedzialności i obowiązków z jakimi przyjdzie mi się mierzyć. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań wspólnoty naszej Politechniki, do której należę jako pracownik już od prawie 33 lat, a od niemal 39 uwzględniając okres studiów.

Każda kadencja w dotychczasowej 75-letniej historii Politechniki Łódzkiej niosła ze sobą wyzwania i uwarunkowania, które czyniły je trudnymi i niezwykle istotnymi dla rozwoju naszej Uczelni i jej Społeczności. Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzącej kadencji. Niektóre zadania już dziś można zdefiniować, ale z pewnością jest wiele takich, których jeszcze nie znamy. Jesteśmy w okresie przeobrażeń wynikających z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Powinniśmy sprostać tym nowym wymaganiom i wzmocnić pozycję Politechniki Łódzkiej zgodnie z naszym potencjałem i ambicjami. Stoimy także w obliczu ogromnych problemów wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. Pandemia i jej skutki będą stanowiły dla nas nowe wyzwania dziś, jutro i zapewne także w najbliższych latach. Jako optymista, zgodnie ze słowami Winstona Churchilla, będę widział możliwości w każdej trudnej sytuacji.

Niewątpliwie pomocne będzie moje doświadczenie w zarządzaniu we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni. Jest to doświadczenie, które zdobyłem pełniąc przez dwie kadencje funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Mechanicznym w latach 2002-2008, Prorektora ds. Kształcenia w kadencji 2008-2012, a w bieżącej kadencji od 1 stycznia tego roku oraz Dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych od roku 2007. W latach 2007-2017 pracowałem w Zarządzie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie reprezentowałem trzy największe łódzkie uczelnie. W tym czasie powstał tam kompleks budynków wraz z laboratoriami i ich wyposażeniem. Realizacja tych wymagających przedsięwzięć była możliwa dzięki pracy zespołowej, grupie wspaniałych ludzi, którzy zechcieli wraz ze mną osiągać ambitne cele. W okresie, gdy pełniłem funkcję Prorektora ds. Kształcenia zostaliśmy pierwszą Uczelnią w Polsce, której Komisja Europejska nadała certyfikat ECTS Label. Jako jedni z pierwszych zastąpiliśmy tradycyjny indeks własnymi rozwiązaniami informatycznymi. Od 2010 roku przygotowywaliśmy się do poprzedniej reformy szkolnictwa wyższego, która, podobnie jak ta ostatnia, stanowiła wyzwanie dla pracowników i władz Politechniki Łódzkiej. Z perspektywy czasu wiemy, że byliśmy Uczelnią, w której proces ten zakończył się pomyślnie.

Profesor Bohdan Stefanowski, twórca Politechniki Łódzkiej, w przemówieniu wygłoszonym podczas pierwszej w historii inauguracji roku akademickiego w naszej Politechnice wskazał dwa podstawowe zadania dla rodzącej się Uczelni – „kształcenie różnego typu specjalistów” – jako pierwsze – oraz „tchnięcie ducha wiedzy, talentów i oddanie się z umiłowaniem pracy naukowej dzięki stworzeniu sprzyjających warunków” – jako drugie. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Jedynie sytuacja i warunki rodzą odmienne otoczenie do ich realizacji. Politechnika Łódzka obchodząca w tym roku 75-lecie istnienia jest instytucją zajmującą wysokie miejsce w krajowych rankingach uczelni akademickich, a w wybranych specjalnościach badawczych i kształceniu odnosi sukcesy w skali europejskiej i światowej. Działamy na arenie międzynarodowej i jesteśmy częścią wielkiej globalnej wspólnoty. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać i wzmacniać naszą silną pozycję w coraz bardziej konkurencyjnym świecie.

Uczelnia wyższa to w naszej kulturze miejsce wyjątkowe. Oczekuje się od nas, abyśmy byli innowacyjni, ale jednocześnie abyśmy pracowali ze szczególnym poszanowaniem norm etycznych oraz tradycji akademickiej. Wytyczne te będę traktował jako drogowskazy w nadchodzącej kadencji. Będę kontynuował działania podjęte przez obecne władze rektorskie, ale pragnę także wytyczać nowe. Za szczególnie ważne zadanie uważam wspieranie aktywności naukowej zespołów badawczych i poszczególnych pracowników naukowych. Za równie istotne uznaję unowocześnianie oferty programów studiów odpowiadających potrzebom rynku pracy. Zadania te będą możliwe do zrealizowania jeżeli, cytując Rektora Stefanowskiego, „… stworzymy sprzyjające warunki” dla wydajnej pracy badawczej i dydaktycznej, która wyłoni talenty, przyniesie satysfakcję zawodową i będzie należycie wynagradzana. Stworzenie takiego środowiska będzie możliwe tylko przy bardzo dobrym współdziałaniu wszystkich jednostek badawczych, dydaktycznych i administracyjnych naszej Uczelni.

Politechnika Łódzka to wspaniały organizm, który działa prawidłowo tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich. Niepodważalny wkład w rozwój Uczelni mają studenci i doktoranci. Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów wykazują się ogromną odpowiedzialnością, twórczymi inicjatywami i wspólnie pracują na prestiż Politechniki Łódzkiej. Będę wspierał działalność ruchu samorządowego, naukowego, sportowego i kulturalnego studentów i doktorantów.

Jestem pewny, że wielu z Państwa utożsamia się z Politechniką Łódzką – naszym drugim domem. Dla nas wszystkich jest ona niezwykle ważna. Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem na kadencję rektorską 2020-2024 i proszę o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach, abyśmy wspólnie budowali siłę i prestiż Politechniki Łódzkiej.

Razem ku lepszej przyszłości” – to myśl, która przyświeca mojej wizji Politechniki Łódzkiej.

Ze swej strony zapewniam, że będę wytrwale pracował i współdziałał ze wszystkimi, kierując się zawsze profesjonalizmem, prawdą, uczciwością i szacunkiem dla każdego z osobna i wszystkich razem.

1
Nauka

Wysoki poziom badań i publikacji naukowych to dla Politechniki Łódzkiej jeden z głównych priorytetów. Ważne jest, aby naukowcy mieli wsparcie administracyjne i organizacyjne na najwyższym poziomie. Skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych jest jednym z najlepszych sposobów podnoszenia poziomu badań naukowych i stwarzania możliwości dla pracowników i doktorantów naszej Uczelni.

2
Kształcenie

Kształcenie studentów to fundament działalności uniwersytetu. Oferta dydaktyczna Uczelni powinna być na jak najwyższym, światowym poziomie. Nasi studenci powinni zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, przy udziale zaangażowanej kadry, prowadzącej zajęcia w nowoczesnych laboratoriach i z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia.

3
Rozwój

Nowoczesna uczelnia to taka, która dba o rozwój swoich pracowników, doktorantów i studentów. Stałe doskonalenie kompetencji kadry i wytyczanie nowych, ambitnych kierunków rozwoju Uczelni w konkurencyjnym świecie to obowiązek władz Uczelni. Politechnika Łódzka powinna być otwarta na współpracę światową, europejską i krajową.

Skrzynka na pomysłyFormularz kontaktowy