Krzysztof Jóźwik

Kandydat na Rektora Politechniki Łódzkiej

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci Politechniki Łódzkiej,

Od blisko 80 lat istniejąca Politechnika Łódzka jest miejscem studiowania, prowadzenia badań naukowych, oddziaływania na społeczeństwo oraz dla wielu z nas pracodawcą, a nawet drugim domem. Ta długa historia pozwoliła na zbudowanie wysokiego poziomu działalności. Związany jestem z tą wspaniałą instytucją od ponad 40 lat, a od prawie 4 lat pełnię zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Łódzkiej. To duża odpowiedzialność i wyzwanie, ale każdy dzień pracy na rzecz Uczelni daje mi wielką satysfakcję. Przed nami wybory na kolejną kadencję.

Jestem gotowy kontynuować misję powierzoną w 2020 roku, dlatego kandyduję na funkcję Rektora Politechniki Łódzkiej na kadencję 2024-2028. Jednocześnie prezentuję Państwu moją stronę internetową, gdzie przedstawiam wizję funkcjonowania i rozwoju Uczelni. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nią. Przestawiam również mój życiorys i dorobek naukowy. 

Przed całą społecznością naszej Uczelni kolejne wyzwania, ale jestem przekonany, że wspólnie możemy zrobić wiele dobrego. Wierzę, że współpraca pozwoli nam dalej rozwijać naszą Politechnikę.

List do wspólnoty akademickiej Politechniki Łódzkiej

to już niemal cztery lata minęły od tego szczególnego dnia lipcowego 2020 roku, w którym Społeczność Akademicka Politechniki Łódzkiej powierzyła mi pełnienie zaszczytnej funkcji rektora naszej Uczelni. Przez te ponad trzy i pół roku realizowaliśmy wspólnie aktywności zaproponowane w moim programie wyborczym. Należy podkreślić, że wspólne działanie przyniosło efekty i skutecznie zrealizowaliśmy zadania i osiągnęliśmy niemal wszystkie cele wtedy sformułowane. „Razem ku lepszej przyszłości” nie było w tym czasie jedynie hasłem, a znalazło swoje odzwierciedlenie i nasza Politechnika pięknie się rozwija. Wszystkie te doświadczenia, ocena stanu Uczelni i jej potrzeb oraz wizja jej rozwoju spowodowały, że podjąłem decyzję o ponownym kandydowaniu na Rektora naszej Uczelni, w kadencji 2024-2028. Jestem jeszcze bardziej świadomy odpowiedzialności i obowiązków z jakimi przyjdzie mi się mierzyć. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań wspólnoty naszej Politechniki, do której należę jako pracownik już od ponad 37 lat, a od niemal 43, uwzględniając okres studiów.

Kolejna kadencja rozpocznie się wraz z 80 rokiem istnienia Politechniki Łódzkiej. Piękna historia naszej Uczelni pokazuje jak istotne jest rozumienie problemów bieżących, przewidywanie działań na przyszłość, a wszystko to w zgodzie z tradycją i poszanowaniem wysiłku wielu pokoleń, które naszą Uczelnię i jej wielkość budowały. Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzącej kadencji. Będąc dobrze zorientowanym, jaki jest stan Politechniki Łódzkiej dzisiaj, jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości i mając wizję dalszego rozwoju uczelni sformułowałem zadania do realizacji zostawiając także pole na te, będące efektem nowej strategii, którą już teraz razem budujemy. John C. Maxwell powiedział „Prawdziwa wizja sięga daleko. Wykracza poza to, co jeden człowiek może osiągnąć.”

Moje doświadczenie w zarządzaniu we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni zostało wzbogacone działaniami podczas pełnienia funkcji rektora w kadencji 2020-2024. Pełniąc przez dwie kadencje funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Mechanicznym w latach 2002-2008, Prorektora ds. Kształcenia w kadencji 2008-2012 oraz przez ostatnich osiem miesięcy w kadencji 2016-2020, Dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych od roku 2007 i członka zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego w latach 2007-2017 budowałem zespoły, które realizowały ze mną trudne zadania, a wspólna praca pozwoliła na osiągnięcie celów w różnych obszarach, także tych, które wydawały się trudne do osiągnięcia. W mojej ocenie kluczem do sukcesu jest dialog, dyskusja i umiejętność podejmowania decyzji, a także praca zespołowa.

Działamy na rynku globalnym w ciągle zmieniającym się otoczeniu i szybko rozwijających się obszarach wiedzy i narzędzi ją wykorzystujących. Musimy się rozwijać i budować pozycję Politechniki Łódzkiej w tym coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Nasze uczestnictwo w sieci uniwersytetów europejskich ECIU daje nowe możliwości i pozycjonuje nas w elicie europejskiej. Wypełniamy trzy podstawowe filary oczekiwań – rozwijamy naukę, kształcimy kolejne pokolenia specjalistów i służymy dla dobra społeczeństwa. Te oczekiwania przekładamy na zadania, które wypełniamy przez wszystkie lata istnienia naszej Uczelni, a jedynie sposoby, narzędzia i otoczenie się zmieniają. Zmienia się także tempo naszego życia i tylko poprzez współdziałanie wszystkich jednostek badawczych, dydaktycznych i administracyjnych naszej Uczelni oraz dobrą organizację naszych w niej aktywności osiągniemy sukcesy zawodowe i życia osobistego.

Nauka i kształcenie muszą być realizowane według niezmiennych zasad, choć zmieniają się metody, a innowacje stanowią o naszej roli lidera. Obszary naszych aktywności muszą bazować na profesjonalizmie, prawdzie, etyce, otwartości, szacunku dla tradycji akademickiej i tolerancji. Wartości te są i pozostaną dla nas wyznacznikiem w nadchodzącej kadencji. Będę kontynuował działania wspierające badania naukowe, z uwzględnieniem interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych zespołów badawczych, a także rozwijające naszą współpracę międzynarodową, w tym z uczelniami w sieci ECIU.

Politechnika Łódzka to współdziałanie wszystkich członków społeczności akademickiej, a dobre wyniki osiągamy ze względu na zaangażowanie nas wszystkich. Każdy wnosi cząstkę do rozwoju Uczelni, a równie istotny wkład jak pracownicy, wnoszą doktoranci i studenci. Cztery lata współpracy były bardzo owocne, a wiele inicjatyw zaproponowanych i realizowanych przez doktorantów i studentów stanowiło istotny impuls dla wzrostu prestiżu naszej Alma Mater. Będę nadal wspierał działalność ruchu samorządowego, naukowego, sportowego i kulturalnego doktorantów i studentów motywując ich do rozwoju, odpowiedzialności i dojrzałości organizacyjnej.

Politechnika Łódzka jest bardzo bliska sercom bardzo wielu z Państwa. Dla nas wszystkich jest ona niezwykle ważna. Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem na kadencję rektorską 2024-2028 i proszę o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach, abyśmy wspólnie budowali siłę i prestiż Politechniki Łódzkiej, bo przecież najważniejszym jest, że

„Politechnika Łódzka – nasze wspólne dobro”.

Tak jak w obecnej kadencji, będę wytrwale pracował i współdziałał ze wszystkimi, kierując się zawsze profesjonalizmem, prawdą, uczciwością i szacunkiem dla każdego z osobna i wszystkich razem.

Zapraszam do zapoznania się z moim programem dla Uczelni

Skrzynka na pomysły

Wybierz obszar tematyczny

Formularz kontaktowy